Wat is Energy Healing

Het bestaan van energievelden en het toepassen hiervan in de genezing is niet nieuw. Het wordt al duizenden jaren gebruikt, met name in India en China. Het is van de laatste tijd dat de westerse wereld haar betekenis begrijpt en het energieveld gebruikt voor genezing.

In een gezond persoon is het energieveld in harmonie en balans. Maar waar sprake is van ziekte, bestaat onbalans en disharmonie. De oorzaken voor de ziekte hebben hun oorsprong in één of meer van onze energetische lichamen - het fysieke, emotionele en mentale lichaam.

Een healer werkt met gebieden binnen het energetisch lichaam die zwak of overbelast zijn. Door het gebruik van verschillende balancerende technieken kan het energieveld worden teruggebracht naar een stromende, gezonde, harmonieuze staat.

De genezer gebruikt doorgaans de gevoeligheid in de handen en intuïtieve waarneming om het energieveld te onderzoeken en veranderingen aan te brengen in de stroom van energieën. Energy healing is meditatief werk, waar subtiele verandering in de energieën en krachten gefaciliteerd worden door de genezer. De healer maakt geen gebruik van aanraking, maar werkt op het niet-fysieke energieveld rond het lichaam.

Energy healing richt zich op genezing door middel van het bevrijden van conditioneringen en (on)bewuste verwachtingen/gewoontes, die een vrije stroom van energie blokkeren.

“ Ik had onlangs een geweldige chakra reiniging bij Loraine, waar ik gesterkt en vol positiviteit vandaan kwam! “

 

Het Chakra Systeem

Screenshot 2016-02-10 21.03.28.png

Het Chakra systeem bestaat uit energie-centra die zich in het etherische lichaam bevinden van iedereen. Ieder mens heeft 7 hoofdchakra's. Elk chakra is verantwoordelijk voor een specifiek fysiek, emotioneel en spiritueel aspect van je leven. Het zijn processoren van de energie die overal om ons heen aanwezig is, en waarmee wij continu in contact staan.

Gedurende ons leven zullen we verschillende aspecten van chakras activeren of blokkeren door ervaringen, emoties en conditioneringen. Dit kan al dan niet leiden tot een verstopping van de respectievelijke chakra's.

Herstel van het evenwicht in deze chakra's is een belangrijke stap op de weg naar welzijn.


Lange Termijn Effecten

Energy healing kan leiden tot onmiddellijke transformatie. Maar hou er ook rekening mee dat duurzame, helende resultaten vaak gepaard gaan met nieuwe gewoonten van het lichaam, veranderingen in de voeding en nieuwe manieren van leven. Energy healing beïnvloedt van binnenin naar buiten en wordt niet van buitenaf opgelegd.

"De effectiviteit van het genezingsproces is uiteindelijk afhankelijk van de bereidheid van de cliënt om conditioneringen en gewoonten,  die hem/haar niet langer dienen, los te laten".

Je hoeft niet te geloven in energy healing om van de voordelen te profiteren. Wel is het zo dat een open-minded persoon een grotere kans heeft op sneller resultaat dan degene die zich verzet tegen hulp of verandering. 

“Het directe effect was al indrukwekkend, maar het lange termijn effect was nog verrassender. De week na de healing voelde ik me energiek, positief, evenwichtige en meer afgestemd.”