Therapie

De energy healing therapie waar Loraine mee werkt is een 'mix' van energy healing filosofieën en technieken waar ze zich in de loop der jaren in heeft verdiept. Al deze technieken stimuleren het natuurlijk genezend vermogen van het lichaam en ondersteunen persoonlijke groei en zelfbewustzijn.

Het balanceren van de belangrijkste 7 Chakra's is altijd de kern van elke healing sessie, gevolgd door gerichte behandeling en het oplossen van specifieke blokkades in het energiesysteem van de cliënt.


Healing sessie

Elke eerste sessie zal beginnen met een korte introductie en historie van de cliënt om de probleempunten en de reden voor het bezoek te begrijpen.

De behandeling duurt over het algemeen 30 - 40 minuten. De genezing vindt plaats in het energieveld van de cliënt, zonder aanraking van het fysieke lichaam. De cliënt wordt gevraagd om te ontspannen en zich open te stellen en opmerkzaam te zijn. Sommige mensen voelen niets tijdens de sessie, terwijl anderen een gevoel van diepe ontspanning of warmte, tintelingen, subtiele innerlijke bewegingen of visioenen kunnen hebben.

Na de healing volgt een korte bespreking om het genezingsproces verder te ondersteunen en te bevorderen. Hierbij maakt Loraine gebruik van haar vermogen om energie te lezen. 

Voor het maken van een afspraak, kan je contact met me opnemen (Contact button)


Effect van een behandeling

Soms is het effect van de behandeling direct voelbaar, maar vaker treedt het effect op in de dagen of weken na de genezing. Ons energieveld beïnvloedt onze mentale en emotionele staat en werken in dit veld heeft een effect op deze staat. Gedachten, herinneringen en gevoelens zullen zich manifesteren in de dagen na de behandeling. Wees je bewust van de (subtiele) veranderingen die optreden in je leven, nieuwe situaties en ontmoetingen die zich voordoen.

Verscheidene sessies in de afgelopen jaren hebben mij een diep vertrouwen in mezelf en de wereld om mij heen gegeven.

Energy Healing Technieken

Loraine's energy healing technieken zijn gebaseerd op de volgende belangrijke stromingen:

- Esotherische genezing, gebaseerd op de principes van gezondheid en ziekte van de Tibetaanse meester Djwal Khal, zoals beschreven in de boeken van Alice Bailey. Esotherische Genezing werkt met subtiele energieën in het etherische energieveld, om het evenwicht te herstellen in het fysieke lichaam.

- Pranic Healing is een ver ontwikkeld en beproefd systeem van energy healing ontwikkeld door Grandmaster Choa Kok Sui. Pranic healing gebruikt prana (levenskracht) om de lichamelijke energetische processen in evenwicht te brengen, te harmoniseren en te transformeren. Het is gebaseerd op het fundamentele principe dat het lichaam een zelfherstellende levend wezen is dat een groot vermogen bezit om zichzelf te genezen. Het genezingsproces wordt versneld door het verhogen van deze levenskracht (prana) om de fysieke en emotionele onevenwichtigheden aan te pakken. De prana is gemakkelijk verkrijgbaar uit zon, lucht en aarde.

- Trance Healing is een zeer krachtige methode van genezing. De genezende energieën komen rechtstreeks uit de spirituele wereld. Met spirituele wezens dichtbij kan deze vorm van healing werken op een dieper niveau. 


Hoe veel bezoeken

Er is geen strikte regel hoeveel bezoeken nodig zijn. Volledige genezing kan al worden verkregen na één bezoek. Maar voor de meeste cliënten (zeker indien energy healing nieuw is) duurt het doorgaans minimaal 3 bezoeken om een heilzaam evenwicht te bereiken.
Sommige cliënten vinden het nuttig om reguliere energie healing sessies te boeken om op die manier zorg te dragen voor een continue evenwicht in hun energiesysteem. Dit als een preventieve maatregel en voor de positieve effecten van een evenwichtig en authentiek leven.